Aerobikas cenas

Kasē jāiegādājas ieejas biļetes peldbaseinā un

+ pie treneres:

 
Viena nodarbība 4 Euro
Abonements 5x 18 Euro
Abonements 10x 34 Euro
Abonements 20x 65 Euro

Plašāku informāciju par Ogres novada p/a “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” peldbaseina cenām, kā arī atlaidēm var atrast šajā lejupielādējamajā pielikumā.

[embeddoc url=”http://aerobikaogre.lv/wp-content/uploads/2014/10/baseina_cenas.doc” viewer=”microsoft”]